Klavyede Özel İşaretler Nasıl Yapılır?

Klavyede özel işaretler nasıl yapılır?

Tüm klavye kodları ! Tüm klavye işaretleri ! Tüm klavye kısayol tuşları !

Klavye ile özel karakterler nasıl yapılır

Klavyenin ALT tuşunu basılı tuttuktan sonra 169 yazıp ALT tuşunu bıkratığınızda ® işaretini elde etmiş olursunuz. İşte bunun gibi rakamların listesini aşağıdaki bulabilirsiniz.

Sık kullanılan karakterler

İlk aşama için sizlere sıklıkla kullanılan karakterleri yazdık.

® ® işareti nasıl yapılır

® işaretini yapmak için ALT + 169 kombinasyonunu kullanabilirsiniz. ®?nin anlamı Registered yani kayıt edilmiş, tescilli anlamında kullanılır.

© (copyright) işareti nasıl yapılır

Copyright yani telif hakkı karakterini yapabilmek için ALT + 184 yazmanız yeterli olacaktır. Bilindiği üzere bu işaret kopyalanma hakkının saklı olduğunu göstermektedir.

? (trade mark) işareti nasıl yapılır

TM işareti Trade Mark olarak telaffüz edilir ve ticari marka manasını taşımaktadır ve yine tescillenmiş ya da tescillenme aşamasında olan markalar için kullanılır.

? işaretini yapmak için ALT + 0153 kullanabilirsiniz.

¿ Ters soru işareti nasıl yapılır

Ters soru işareti bilindiği üzere İspanyolcada soru cümlelerinde kullanılır ve ALT + 168 ile yapılır.

Kalp işareti nasıl yapılır

? işareti ALT + 3 tuşlarıyla birlikte yapılabilir.

Dolar işareti nasıl yapılır

$ işareti ALT Gr + 4 tuşlarıyla birlikte yapılabilir.

Euro işareti nasıl yapılır

? işareti ALT Gr + E tuşlarıyla birlikte yapılabilir.

Gülme işareti nasıl yapılır

? işareti ALT + 1 tuşlarıyla birlikte yapılabilir.

F klavyede @ işareti nasıl yapılır

F klavyede et işareti nasıl yapılır: Ctrl + Alt + F tuşlarını aynı anda basarak email işlemlerinde kullanmak üzere o meşhur “güzel a? işaretini yapmış olursunuz.

Müzik işareti nasıl yapılır

Bilgisayarda nota işareti: ? ve ? işareti ALT + 13 ya da ALT + 14 tuşlarıyla birlikte yapılabilir.

Alt ile yapılan işaretler

Alt + 1 = ? (gülen surat)

Alt + 2 = ?

Alt + 3 = ? (kalp)

Alt + 4 = ? (karo)

Alt + 5 = ? (maça)

Alt + 6 = ? (kupa)

Alt + 7 = ? (madde imi)

Alt + 8 = ?

Alt + 9 = ?

Alt + 10 = ?

Alt + 11 = ? (bayan)

Alt + 12 = ? (bay)

Alt + 13 = ? (nota)

Alt + 14 = ? (çift nota)

Alt + 15 = ? (güneş)

Alt + 16 = ?(play)

Alt + 17 = ?(geri)

Alt + 18 = ?

Alt + 19 = ?

Alt + 20 = ¶ (parağraf başı)

Alt + 21 = §

Alt + 22 = ?

Alt + 23 = ?

Alt + 24 = ?

Alt + 25 = ?

Alt + 26 = ? (ileri ok)

Alt + 27 = ?(geri ok)

Alt + 28 = ?

Alt + 29 = ?

Alt + 30 = ?

Alt + 31 = ?

Alt + 32 =

Alt + 33 = !

Alt + 34 = ?

Alt + 35 = #

Alt + 36 = $

Alt + 37 = %

Alt + 38 = &

Alt + 39 = ?

Alt + 40 = (

Alt + 41 = )

Alt + 42 = *

Alt + 43 = +

Alt + 44 = ,

Alt + 45 = –

Alt + 46 = .

Alt + 47 = /

Alt + 48 = 0

Alt + 49 = 1

Alt + 50 = 2

Alt + 51 = 3

Alt + 52 = 4

Alt + 53 = 5

Alt + 54 = 6

Alt + 55 = 7

Alt + 56 = 8

Alt + 57 = 9

Alt + 58 = :

Alt + 59 = ;

Alt + 60 = < Alt + 61 = = Alt + 62 = >

Alt + 63 = ?

Alt + 64 = @ (ed)

Alt + 65 = A

Alt + 66 = B

Alt + 67 = C

Alt + 68 = D

Alt + 69 = E

Alt + 70 = F

Alt + 71 = G

Alt + 72 = H

Alt + 73 = I

Alt + 74 = J

Alt + 75 = K

Alt + 76 = L

Alt + 77 = M

Alt + 78 = N

Alt + 79 = O

Alt + 80 = P

Alt + 81 = Q

Alt + 82 = R

Alt + 83 = S

Alt + 84 = T

Alt + 85 = U

Alt + 86 = V

Alt + 87 = W

Alt + 88 = X

Alt + 89 = Y

Alt + 90 = Z

Alt + 91 = [

Alt + 92 = ..

Alt + 93 = ]

Alt + 94 = ^

Alt + 95 = _

Alt + 97 = a

Alt + 98 = b

Alt + 99 = c

Alt + 100 = d

Alt + 101 = e

Alt + 102 = f

Alt + 103 = g

Alt + 104 = h

Alt + 105 = i

Alt + 106 = j

Alt + 107 = k

Alt + 108 = l

Alt + 109 = m

Alt + 110 = n

Alt + 111 = o

Alt + 112 = p

Alt + 113 = q

Alt + 114 = r

Alt + 115 = s

Alt + 116 = t

Alt + 117 = u

Alt + 118 = v

Alt + 119 = w

Alt + 120 = x

Alt + 121 = y

Alt + 122 = z

Alt + 123 = {

Alt + 124 = |

Alt + 125 = }

Alt + 126 = ~

Alt + 127 = ?

Alt + 128 = Ç

Alt + 129 = ü

Alt + 130 = é

Alt + 131 = â

Alt + 132 = ä

Alt + 133 = à

Alt + 134 = å

Alt + 135 = ç

Alt + 136 = ê

Alt + 137 = ë

Alt + 138 = è

Alt + 139 = ï

Alt + 140 = î

Alt + 141 = ì

Alt + 142 = Ä

Alt + 143 = Å

Alt + 144 = É

Alt + 145 = æ

Alt + 146 = Æ

Alt + 147 = ô

Alt + 148 = ö

Alt + 149 = ò

Alt + 150 = û

Alt + 151 = ù

Alt + 152 = ÿ

Alt + 153 = Ö

Alt + 154 = Ü

Alt + 155 = ¢

Alt + 156 = £

Alt + 157 = ¥

Alt + 158 = ,,

Alt + 159 = ?

Alt + 160 = á

Alt + 161 = í

Alt + 162 = ó

Alt + 163 = ú

Alt + 164 = ñ

Alt + 165 = Ñ

Alt + 166 = ª

Alt + 167 = ?

Alt + 168 = ¿

Alt + 169 = ?

Alt + 170 = ¬

Alt + 171 = ½ (yarım)

Alt + 172 = ¼ (dörtte bir)

Alt + 173 = ¡ (ters ünlem)

Alt + 174 = «

Alt + 175 = »

Alt + 176 = ?

Alt + 177 = ?

Alt + 178 = ?

Alt + 179 = ?

Alt + 180 = ?

Alt + 181 = ?

Alt + 182 = ?

Alt + 183 = ?

Alt + 184 = ?

Alt + 185 = ?

Alt + 186 = ?

Alt + 187 = ?

Alt + 188 = ?

Alt + 189 = ?

Alt + 190 = ?

Alt + 191 = ?

Alt + 192 = ?

Alt + 193 = ?

Alt + 194 = ?

Alt + 195 = ?

Alt + 196 = ?

Alt + 197 = ?

Alt + 198 = ?

Alt + 199 = ?

Alt + 200 = ?

Alt + 201 = ?

Alt + 202 = ?

Alt + 203 = ?

Alt + 204 = ?

Alt + 205 = ?

Alt + 206 = ?

Alt + 207 = ?

Alt + 208 = ?

Alt + 209 = ?

Alt + 210 = ?

Alt + 211 = ?

Alt + 212 = ?

Alt + 213 = ?

Alt + 214 = ?

Alt + 215 = ?

Alt + 216 = ?

Alt + 217 = ?

Alt + 218 = ?

Alt + 219 = ?

Alt + 220 = ?

Alt + 221 = ?

Alt + 222 = ?

Alt + 223 = ?

Alt + 224 = ,,

Alt + 225 = ß

Alt + 226 = ,,

Alt + 227 = ,,

Alt + 228 = ,,

Alt + 229 = ,,

Alt + 230 = µ

Alt + 231 = ,,

Alt + 232 = ,,

Alt + 233 = ,,

Alt + 234 = ,,

Alt + 235 = ,,

Alt + 236 = ?

Alt + 237 = ,,

Alt + 238 = ,,

Alt + 239 = ,,

Alt + 240 = ,,

Alt + 241 = ±

Alt + 242 = ,,

Alt + 243 = ,,

Alt + 244 = ,,

Alt + 245 = ,,

Alt + 246 = ÷

Alt + 247 = ?

Alt + 248 = °

Alt + 249 = ?

Alt + 250 = ·

Alt + 251 = ,,

Alt + 252 = ,,

Alt + 253 = ²

Alt + 254 = ?

Alt + 0128 = ?

Alt + 0130 = ?

Alt + 0131 = ?

Alt + 0132 = ?

Alt + 0133 = ?

Alt + 0134 = ?

Alt + 0135 = ?

Alt + 0136 = ,,

Alt + 0137 = ?

Alt + 0138 = ,,

Alt + 0139 = ?

Alt + 0140 = ,,

Alt + 0141 = []

Alt + 0142 = ,,

Alt + 0143 = 

Alt + 0144 = 

Alt + 0145 = ?

Alt + 0146 = ?

Alt + 0147 = “

Alt + 0148 = ?

Alt + 0149 = ?

Alt + 0150 = ?

Alt + 0151 = ?

Alt + 0152 = ?

Alt + 0153 = ,,

Alt + 0154 = ,,

Alt + 0155 = ?

Alt + 0156 = ,,

Alt + 0157 = 

Alt + 0158 = ,,

Alt + 0159 = ?

Alt + 0160 =

Alt + 0161 = ¡

Alt + 0162 = ¢

Alt + 0163 = £

Alt + 0164 = ¤

Alt + 0165 = ¥

Alt + 0166 = ¦

Alt + 0167 = §

Alt + 0168 = ¨

Alt + 0169 = ©

Alt + 0170 = ª

Alt + 0171 = «

Alt + 0172 = ¬

Alt + 0173 = ­­

Alt + 0174 = ®

Alt + 0175 = ¯

Alt + 0176 = °

Alt + 0177 = ±

Alt + 0178 = ²

Alt + 0179 = ³

Alt + 0180 = ..

Alt + 0181 = µ

Alt + 0182 = ¶

Alt + 0183 = ·

Alt + 0184 = ¸

Alt + 0185 = ¹

Alt + 0186 = º

Alt + 0187 = »

Alt + 0188 = ¼

Alt + 0189 = ½

Alt + 0190 = ¾

Alt + 0191 = ¿

Alt + 0192 = À

Alt + 0193 = Á

Alt + 0194 = Â

Alt + 0195 = Ã

Alt + 0196 = Ä

Alt + 0197 = Å

Alt + 0198 = Æ

Alt + 0199 = Ç

Alt + 0200 = È

Alt + 0201 = É

Alt + 0202 = ,,

Alt + 0203 = Ë

Alt + 0204 = Ì

Alt + 0205 = Í

Alt + 0206 = Î

Alt + 0207 = Ï

Alt + 0208 = ?

Alt + 0209 = Ñ

Alt + 0210 = Ò

Alt + 0211 = Ó

Alt + 0212 = Ô

Alt + 0213 = Õ

Alt + 0214 = Ö

Alt + 0215 = ×

Alt + 0216 = Ø

Alt + 0217 = Ù

Alt + 0218 = ,,

Alt + 0219 = ,,

Alt + 0220 = Ü

Alt + 0221 = ?

Alt + 0222 = ?

Alt + 0223 = ß

Alt + 0224 = à

Alt + 0225 = á

Alt + 0226 = â

Alt + 0227 = ã

Alt + 0228 = ä

Alt + 0229 = å

Alt + 0230 = æ

Alt + 0231 = ç

Alt + 0232 = è

Alt + 0233 = é

Alt + 0234 = ê

Alt + 0235 = ë

Alt + 0236 = ì

Alt + 0237 = í

Alt + 0238 = î

Alt + 0239 = ï

Alt + 0240 = ?

Alt + 0241 = ñ

Alt + 0242 = ò

Alt + 0243 = ó

Alt + 0244 = ô

Alt + 0245 = ²

Alt + 0246 = ö

Alt + 0247 = ÷

Alt + 0248 = ø

Alt + 0249 = ù

Alt + 0250 = ú

Alt + 0251 = ?

Alt + 0252 = ü

Alt + 0253 = ?

Alt + 0254 = ?

Klavyede balık yapmak

Bilgisayar klavyesinde balık çizmek için pek vakit harcamanıza gerek yok. Buradakileri kopyalayın yeterli.

> `·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·…¸>¸.

·´¯`·.¸. , . .·´¯`·.. >`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·…¸>

——————————————————————————————-

Çalıştır Kutusu Komutları

compmgmt.msc – Bilgisyar Yöneticisi

devmgmt.msc – Aygıt Yöneticisi

diskmgmt.msc – Disk Yöneticisi

dfrg.msc – Disk birleştirme

eventvwr.msc – Olay Görüntülüyicisi

fsmgmt.msc – Paylaşılan Dosyalar

gpedit.msc – Grup Poliçeleri

lusrmgr.msc – Yerel Kullanıcılar ve Gruplar

perfmon.msc – Performans Monitörü

rsop.msc – Poliçe Sonuçarını Ortaya koymak

secpol.msc – Yerel Güvenlik Ayarları

services.msc – Çeşitli Servisler

msconfig – Sytem Bilgisi Hizmetleri

regedit – – Kayıt Defteri Editörü

msinfo32 – Sistem bilgisi

sysedit – Sistem Şekli Editörü

win.ini – Windows Yükleme Bilgisi

winver – Şu anki Wİndows Sürümünü Görüntüle

mailto: – Varsayılan E-mail alıcısı Görüntüle

cmd – Komut satırını çalıştır

Denetim Masası Öğeleri İçin Çalıştır Komutları

Program Ekle Kaldır / control appwiz.cpl

Tarih Saat özellikleri /control timedate.cpl

Ekran özellikleri / control desk.cpl

Hızlı bul / control findfast.cpl

Fontlar / control fonts

İnternet Özellikleri /control inetcpl.cpl

Klavye özellikleri /control main.cpl keyboard

Mouse Özellikleri / control main.cpl

Multimedya Özellikler /control mmsys.cpl

Ağ Özellikleri / control netcpl.cpl

Şifre özellikleri / control password.cpl

Printer /control printers

Ses Özellikleri / control mmsys.cpl sounds

Sistem Özellikleri /control sysdm.cpl

Windows XP Shortcuts

ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri

ALT+ESC / en son acılan ıtem lerı gecıs saglar

ALT+F4 / aktif pencerelerı kapatır

ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menusu

ALT+TAB / menuler arasında geçiş

BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçiş

CTRL+A / hepsini seç

CTRL+B / kalın yazı

CTRL+C / kopyala

CTRL+I / italik

CTRL+O / dosya açma

CTRL+U / alt cızgı

CTRL+V / yapıştır

CTRL+X / kes

CTRL+Z / geri tusu

CTRL+F4 / dökümanları kapatır

CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar

CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kısayol oluşturur

SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler

ESC / ıslemlerı durdurur

F1 / help

F2 / seçili öğenin ismini degiştirme

F3 / arama dosya ve klasörlerde

F4 / adres çubuğunu açar

F5 / yenileme

F6 / adres çubuğuna gider

F10 / active sayfalarda çubuğa gider dosya eklemek araçlar filan

SHIFT+F10 / sağ tıkladıgınızda açılan menu

CTRL+ESC / start menusu

SHIFT+CTRL+ESC / görev yönetıcısı

WIN / start menüsü

WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü

WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme

WIN+E / bilgisayarımı açar

WIN+F / arama dosya ve klasörlerde

WIN+F+CTRL / bilgisayarımda arama

WIN+L / kullanıcı degiştirme kapatmadan

WIN+M / küçültme veya restore etme sayfaları

WIN+R / çalıştırı açar

WIN+TAB / açık olan sayfalarda geçiş

Windows Explorer Shortcuts

ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menüsü

CTRL+ESC / windows menusu

ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olayları kapatır

CTRL+A / bütün parçaları seçer

CTRL+X / seçili kısmı keser

CTRL+C / seçili kısmı kopyalar

CTRL+V / seçili kısmı yapıştırır

CTRL+Z / geri döner son yapılana

CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru sıralar

TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme

SHIFT+DELETE / direk silme

BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime işlemi

ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri

F10 / aktif sayfanın menusu

F6 / adress bara gider /

F5 / sayfayı yenıler

F3 / arama ögesi

F2 / ismini degistirme seçili ögenin

Internet Explorer Shortcuts

CTRL+A / bütün sayfanın seçimi

CTRL+D / favorite ekler

CTRL+E / aktif sayfada arama yapar

CTRL+F / sayfada bulma

CTRL+H / geçmiş sayfasını açar

CTRL+I / favorite sayfalarının oldugu kısmı açar

CTRL+N / yeni pencere açar

CTRL+O / yenı lokasyonlar gider

CTRL+P / printer menusu

CTRL+S / degisiklikleri kaydeder

CTRL+W / aktif sayfayı kapatır

SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar

BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider

ALT+HOME / anasayfaya gider

HOME / sayfanın başına gider

TAB / Itemler arasında atlamayı sağlar

END / sayfanın sonuna gider

ESC / açılan sayfayı sonlandırır

F11 / tam ekran yapar sayfayı

F5 / sayfayı yeniler

F4 / adress barı açar

F6 / adress bara gider

ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya *****ürür

SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider

SHIFT+F10 / sağ tus olayı

SHIFT+TAB / geri tab olayı

CTRL+C / kopyalama

CTRL+V / yapıştırma

ENTER / aktif etmek /

F1 / internet explorer help

Ms-dos komutları

ASSOC / Dosya ortaklıklarını görüntüle.

AT / Programları ve komutları uygulamak için zamanı ayarla.

ATMADM / Windows ATM sağrı yöneticinin gördüğü adresleri ve bağlantıları listele

BREAK / CTRL + C’i Etkinleştir / devre dışı bırak

CACLS / ACL dosyaları göster ve değiştir

CALL / Grup dosyasını diğer grup dosyasından çağır.

CD / Rehberi değiştir.

CHCP / Uluslar arası klavye ve karakter bilgilerini ilave et

CHDIR / Adresi değiştir.

CHKDSK /FAT diskdeki hataları tara.

CHKNTFS / NTFS disk’deki hataları tara

CLS / Ekranı temizle.

CMD / Komut satırını çalıştır.

COLOR / Ön plan resmini değiştir.

COMP / Dosyayı sıkıştır.

COMPACT / Dosyayı sıkıştır,aç,.

CONTROL / Ms-dos da denetim masası simgelerini aç

CONVERT / FAT’i NTFS’e dönüştür

COPY / Bir yada daha fazla dosyayı öteki konuma kopyala

CTTY / Bilgisayarın giriş çıkış aygıtlarını değiştir

DATE / Sistem tarihini görüntüle,değiştir

DISKCOMP/ Disk’i diğer bir disk ile karşılaştır

DRIVPARM / Asıl aygıt sürücülerinde yeniden yazmayı etkinleştir.

ECHO / Mesajları göster ,etkinleştir ve devre dışı bırak

EDIT / Dosyayı görüntüle ve değiştir.

EDLIN / Dosyayı görüntüle ve değiştir.

EMM386 / Genişletilmiş hafıza yöneticisini görüntüle

ENABLE / Konsol geri alma komutunu etkinleştirme ve devre dışı bırakma SCANDISK / disk taramayi calistir.

QBASIC / Qbasic i ac.

RENAME / yeniden adlandir.

RMDIR /bos klasoru sil.

SHUTDOWN/ bilgisayarı kapat

SMARTDRV / geleneksel ve genişletilmiş hafıza için disk hafızası olustur

SORT / kisa giris ve cikislari goster

SWITCHES/ ms-dos a fonksyion ekle,kaldır.

SYS / Sistem saatini disk sürücüsüne yükle

TIME / sistem saatini goster,ayarla.

TITLE / ms-dos penceresindeki basligi degistir

TRACERT / karsidan gelen network paketlerinin yolunu goster

TREE / Disk’in yuzeysel agacini goster

TYPE / Dosyanin icerigini goruntule

UNDELETE / silinemeyen dosyalari silvisuall

UNFORMAT / bicimsiz disk surucusu.

UNLOCK /Disk’in klitini ac.

VER / Versiyon bilgisini goster.

VERIFY / diske yazmak gerektiginde karar vermeyi etkinlestir yada devre disi birak.

VOL / cilt bilgisini goster

XCOPY / Başka bilgisayarlardan çoklu dosyaları kopyala

TRUENAME/ dizinde var olan kişileri gösterir

TASKKILL / ihtiyaç duyulmayan uygulamaları kapat

SETVER – ms-dos version unu degistir.

SHARE – dosyalari palasabilme yetenegini yukle,devredisi birak.

SCANREG – kayit defterindeki hatalari tara ve geri yukle.

ROUTE – windows agindaki rota tablosunu goruntule ve degistir

RUNAS – baska bir bilgisayardaki programi etkinlestir.

PRINT – dosyayada resmi print et

PROMPT – ms-dos u goster ve degistir

PING – test amacli diger ag bilgisayarina bilgi gonder

POPD – agdaki rehberi degistir.

NET – ag ayarlarini guncelle ve onar

NETSH – degisebilen ve degismeyen network bilgisini goster

NETSTAT – TCP/IP ag protokolu bilgisini ve istatistigini goruntule.

NLSFUNC – ulkeye ozgu bilgileri goster

NSLOOKUP – agdaki yada alandaki ip adresini goster

PATH – bilgisyardaki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren

PATHPING – ag daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren

MOVE – dosyanin yerini degistir.

MSAV – ilk microsoft virus hizmeti.

MSD – Tanimlama hizmeti.

IFSHLP.SYS – 32-bit dosya yoneticisi.

IPCONFIG – ag aygiti ayarlarini goster ve degerleri goruntule

KEYB – klavyenin planini degistir.

LABEL – disk surucusunun etiketini degistir.

LH – Yuksek Hafizada disk surucusu yukle

LISTSVC – servisler ve suruculer icin kurtarma konsol komutunu goruntule

LOADFIX – 64k’nin uzerindeki programlari yukle

LOADHIGH – yuksek hafizadaki aygit surucusunu yukle.

LOCK – hard disk surucusunu kitle.

LOGON – kurulumlar ve geri tuklemeler icin yonetici hesabi.

MAP – surucudeki aygit ismini goster

MEM – Sistemdeki hazfızayı göster.

MKDIR – yeni, rehber komutu yarat.

MODE – port ve gotuntu ayarlarini degistir.

GRAFTABL – Grafik modundaki genişletilmiş karakterleri göster. .

HELP – komutlari kisaca acikla

EXTRACT – dosyalari windows dizininden cikart

FASTHELP – ms-dos komutlarini ve bilgileri listele

FC – dosyalari karsilastir.

FDISK – disk surucusu icin bolumleme konsolunu calisti

FIND – dosya icindeki yaziyi ara.

FINDSTR – dosya icindeki dizini ara.

FIXBOOT – yeni cizim bolgesi yaz

FIXMBR – disk surucu icin yeni cizim bolgesi yaz

FORMAT – disk surucusunu bicimlendir.

FTP – FTP * a baglan

FTYPE – dosya turunu goster

ERASE – dosyayi sil

DISKCOPY – diski diger bir disk’e kopyala.

DEFRAG – yuklenen programlari disk uzerinde stabile et.

DEL – bi veya daha fazla dosyayi sil.

DELETE – silinen dosyalar icin kurtarma konsol komutu

DELTREE – bir veya daha fazla dosya ve rehberi sil

DIR – klasor icindekileri goster.

DISABLE – windows sistem ve suruculerinde kurtarma konsolu komutunu devre disi birak.

CHOICE – dizin icindeki coklu sevenekleri belirt.

BOOTCFG – kurtarma konsolu komutlarını göster ve düzenle ve boot.ini yi yeniden oluştur.


tarihinde

kategorisinde yayımlanmıştır.

Bu yazı için seçilmiş etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş
Bağlantıyı kopyala