Windows 2016 CredSSP Hatası Çözümü – CredSSP encryption oracle remediation Fix

Hızlı ve Kesin Çözüm

Hata mesajı aldığınız bilgisayarda CMD’yi Run as Admin (Admin olarak çalıştır) olarak açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın

REG ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

ve şimdi bağlanmayı tekrar deneyin.

Sorun devam ederse işlemi yaptığınız bilgisayarı reboot etmeniz gerekebilir.