Ubuntu OpenSSH Server Kurulumu – SSH Açmak

sudo aptget update
sudo aptget install opensshserver

sistem açılış servisine eklemek için aşağıdaki komutu işletmeniz yeterlidir.

sudo update-rc.d ssh defaults