Centos IP Değiştirme / How to change ip adress Centos

Bu makalede yer alan bilgileri sunucum.net.tr kiralık sunucularında gerçekleştirebilirsiniz.

Centos işletim sisteminde ip değiştirmek için ethernet ayarlarını değiştirmelisiniz.

1. Aşağıdaki komutu uygulayın (ifcfg den sonra gelen eth0 ismi versiyonlara göre değişiklik gösterebilir.)

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

2. Gelen ekran aşağıdaki gibi olmalıdır.

DEVICE="eth0"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT=yes
HWADDR=A4:BA:DB:37:F1:04
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
NAME="System eth0"
UUID=5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03
IPADDR=192.168.1.44
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1

3. IP değiştirmek için i tuşuna basarak IPADDR, NETMASK ve GATEWAY satırlarını yeni ipye göre düzenleyiniz.

4. Düzenleme bittikten sonra ESC tuşuna basınız ve :wq yazarak ENTER tuşuna basınız.

5. İşlem sonrasında aşağıdaki komutu uygulayınız.

 /etc/init.d/network restart

Teyit etmek adına aşağıdaki komutu kullanarak sunucuda tanımlı olan IP adresini görebilirsiniz.

 ifconfig