Centos 6 Port Açmak ve Kapatmak

Bu makalede yer alan bilgileri sunucum.net.tr kiralık sunucularında gerçekleştirebilirsiniz.

Centos 6 işletim sisteminde port açmak, kapatmak ve firewall işlemleri oldukça basittir.

Açtığınız portun sunucunuzda bir uygulama tarafından kullanılması gerektiğini unutmayınız.

Port Açma

service iptables stop
iptables -A INPUT -p tcp –dport PORTNUMARASI -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp –dport PORTNUMARASI -j ACCEPT
service iptables save
service iptables start

Port Kapama

Dışardan içeriye gelen istekleri kapatmak için

service iptables stop
iptables -A INPUT -p tcp –dport PORTNUMARASI -j REJECT
iptables -A INPUT -p udp –dport PORTNUMARASI -j REJECT
service iptables save
service iptables start

İçerden dışarıya giden istekleri kapatmak için

service iptables stop
iptables -A OUTPUT -p tcp –dport PORTNUMARASI -j REJECT
iptables -A OUTPUT -p udp –dport PORTNUMARASI -j REJECT
service iptables save
service iptables start