CentOS Sunucu Üzerinde Kullanıcıya Klasör ve Dosyaya Erişim İzni Verilmesi – setfacl Command

Bu makalede yer alan bilgileri sunucum.net.tr kiralık sunucularında gerçekleştirebilirsiniz.

Centos sunucu üzerinde kullanıcıya özel klasör, dosya vb erişim izni vermek için setfacl komutunu kullanabiliriz.

İzin hakları vereceğimiz kişi ve izni vermek istediğimiz dizin veya dosyayı şu şekilde yazabiliriz.

test kısmı örnek kullanıcı adıdır, folder kısmı ise örnek dosya/dizin yoludur. Bu kısımları kendinize göre düzenlemeniz gerekmektedir.

#sudo setfacl -R -m u:test:rwx folder/

Burada okuma, yazma ve çalıştırma izinleri ile birlikte klasör ve altındaki dosyalara kullanıcı için izinleri vermiş olduk.